0 / 5 (0 гласа)

СТОРНИРАНЕ НА ПРОДАЖБА

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> -Избираме режим РЕГИСТРИРАНЕ : TOTAL -> 30 -> TOTAL 

 (Shift) ), ЗАДЪРЖА СЕ И СЕ НАТИСКА БУТОН PRC -> СЛИЗАМЕ ДО 3 ->

ИЗПИСВА СТОРНО БОН ->

1)ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

2)ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

3)НАМАЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

*СЪС СТРЕЛКИТЕ СЕ ИЗБИРА ПРИЧИНА ОТ 1 ДО 3 И НАТИСКАМЕ TOTAL

1)ВРЪЩАНЕ НА СТОКА -> TOTAL НОМЕР НА ДОКУМЕНТА -> TOTAL ->

ДАТА 17 11 2021 TOTAL -> ЧАС И МИНУТА 11 35 TOTAL ->

НОМЕР НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ 02699722 TOTAL -> УНП (АКО НЕ РАБОТИТЕ СЪС СОФТУЕР, НЕ СЕ ПОПЪЛВА) -> TOTAL ->

TOTAL -> СУМА 100,00 -> ИЗБИРА СЕ ОТ ГРУПА/ДЕПАРТАМЕНТ ОТ DP1 ДО DP4 -> TOTAL

 

*СТОРНО ОПЕРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7-Я ДЕН НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ САМО ПРИ ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ.

*АКО НЯМА ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ СЕ ОТКАЗВА С VD