ФИСКАЛНИ ПРИНТЕРИ

Цени с ДДС и с включени всички услуги:

  • Регистрация в НАП
  • Фискализация
  • Договор за сервизно обслужване - 12месеца
  • Абонамент към мобилен оператор за SIM картата - 12месеца

Фискалните принтери са устройства с вграден данъчен терминал за връзка с НАПсъобразени с последните изисквания и промени на Наредба H-18.

Одобрени по новите изисквания на Наредба H-18 от 2018г.