0 / 5 (0 гласа)

Свали инструкция за сторно бон

Свали инструкция за сторно бон - кратка

Всички сторно операции се извършват само от касовият апарат. Има три причини за сторниране на касов бон:

  1. Връщане и/или рекламация на стока – код 91;
  2. Операторска грешка – код 92;
  3. Намаляване на данъчната основа – код 93.

Важно е да отбележим, че при сторниране на касов бон с причина Операторска грешка, сторното може да се извърши най-късно до 7-мо число на следващият месец.

Сторнирането се извършва в режим Регистрация (Рег.), като за целта трябва да сте влезнали с парола 9999 и бутон CLK - на екрана трябва да виждате 0.00.

Първо трябва бележката, която ще се сторнира, да бъде пред Вас и да сте уточнили причината за сторниране. В зависимост от причината набирате съответния код – 91, 92 или 93, след което натискате бутон ALT, задържате го натиснат и докато го държите, натискате бутон VD.

На екрана трябва да се изпише Документ №. Този номер може да го видите на касовата бележка, която сторнирате. След като въведете номерът, натискате бутон ST.

Появяват се дата и час, тук трябва да въведете коректно датата и часът от бележката, която сторнирате, ако там няма секунди на часът, въвеждате на апарата 00 за секундите. Натискате бутон ST.

На тази стъпка трябва да се въведе номерът на фискалната памет (ФП: ).Този номер се намира долу в дясно на касовата бележка и започва с 36........ След като го въведете, трябва да натиснете бутон ST.

На екрана на касовия апарат се изписва Сторно 0.00 – тук трябва да въведете сумата, която сторнирате, като ако са няколко артикула се въвежда всеки по-отделно, така както е пусната касовата бележка, т.е. избирате сумата и групата/артикула, който сте продали. След като въведете всичко приключвате сторното с бутон TL.

Двете касови бележки трябва да ги запазите.

Можете, да видете нашият видео клип за сторниране на фискален бон за касов апарат  "DAISY Expert 01" и "DAISY Expert SX"