0 / 5 (0 гласа)

Сторниране на фискален бон - Compact S 01 -Видео

Сторниране на фискален бон - Compact S 01 - Инструкция

Сторниране на фискален бон - Compact S 01 - Кратка инструкция

 

Всички сторно операции се извършват само от касовият апарат.

Има три причини за сторниране на касов бон:

 

1. Връщане и/или рекламация на стока – код 91;

2. Операторска грешка – код 92;  /Сторното се прави най - късно до 7-мо число на следващият месец/

3. Намаляване на данъчната основа – код 93.

 

Сторнирането се извършва в режим Регистрация (Рег.), като за целта трябва да сте влезнали с парола 9999 и бутон CLK - на екрана трябва да виждате 0.00.

Първо трябва бележката, която ще се сторнира, да бъде пред Вас и да сте уточнили причината за сторниране.

В зависимост от причината набирате съответния код – 91, 92 или 93, след което натискате бутон ALT, задържате го натиснат и докато го държите, натискате бутон VD.

На екрана трябва да се изпише Документ №. Този номер може да го видите на касовата бележка, която сторнирате.

След като въведете номерът, натискате бутон STL. Появяват се дата и час, тук трябва да въведете коректно датата и часът от бележката, която сторнирате, ако там няма секунди на часът, въвеждате на апарата 00 за секундите. Натискате бутон TL.

На тази стъпка трябва да се въведе номерът на фискалната памет (ФП: ).Този номер се намира долу в дясно на касовата бележка и започва с 36........ След като го въведете, трябва да натиснете бутон STL.

На екрана на касовия апарат се изписва Сторно 0.00 – тук трябва да въведете сумата, която сторнирате, като ако са няколко артикула се въвежда всеки по-отделно, така както е пусната касовата бележка, т.е. избирате сумата и групата/артикула, който сте продали.След като въведете всичко приключвате сторното с бутон TL

Двете касови бележки трябва да ги запазите, а ако водите касова книга се залепят в нея.

Можете, да видете нашият видео клип за сторниране на фискален бон за касов апарат  "Compact S" и М"