СТАЦИОНАРНИ

Цени с ДДС и с включени всички услуги:

  • Регистрация в НАП
  • Фискализация
  • Договор за сервизно обслужване - 12месеца
  • Абонамент към мобилен оператор за SIM картата - 12месеца 

Стационарни касови апарати Daisy Expert 01-KL, Daisy Expert SX-KL,Daisy Perfect S 01-KL, Datecs DP серия, Tremol M-KL , Zit 2007 BG-KL в съответствие със законовите изисквания на Наредба H-18 и наложени на пазара.

Одобрени по новите изисквания на Наредба H-18 от 2018г.