Демонтаж на фискална памет се извършва в следните случаи:

 • Препълване на фискалната памет
 • Смяна на собственика
 • Смяна на типа
 • Прекратена регистрацията на фискалното устройство
 • Бракуване на касов апарат или фискален принтер
 • Повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й (дефект)
 • Грешка в блок на фискалната памет
 • Грешка при въвеждане в експлоатация на касов апарат или фискален принтер
 

 При демонтаж на фискална памет е необходимо от фискалното устройство да бъде отпечатан отчет от фискална памет за периода от датата на въвеждане в експлоатация до датата на съставяне на протокол за демонтаж. Изготвят се 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет, в които е отразена причината за демонтиране на фискалната памет.

 Необходими документи за заверяване на протоколите за демонтаж в ТД на НАП:

 • 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет
 • Касов бон с отчет от ФП за периода на експлоатация
 • Паспорт на фискалното устройство
 • Договор за техническо обслужване
 • Свидетелство за регистрация на касов апарат или фискален принтер
 • Печат на фирмата

Въвеждането в експлоатация на касов апарат или фискален принтер след смяна на фискалната памет се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет, освен в случай на смяна на собственика.

 Цялата процедура по изготвянето на документите, смяната на ФП и препрограмирането на фискалното устройство става в специализираните ни сервизи и магазини за фискални принтери и касови апарати в гр.Пловдив, гр.Бургас, гр.Раковски и гр.Девин.