0 / 5 (0 гласа)

   Касовият апарат трябва да се препрограмира с новите данни и в 7-дневен срок да се уведоми ТД на НАП по адрес на регистрация на фирмата или собственика. Промяната се отразява на първа страница на книгата за дневни финансови отчети.