0 / 5 (0 гласа)

   Касовият апарат трябва да се препрограмира. Издава се ново свидетелство за регистрация на фискалното устройство с актуалните данни на фирмата. В 7-дневен срок свидетелството се заверява в ТД на НАП по адрес на фирмата или собственика.