0 / 5 (0 гласа)

Обобщаваме по-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в брой 55 на Държавен вестник, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Въвежда се временно прилагане на намалената ДДС ставка от 9% за определени доставки на стоки и услуги.

 По-специално намалената ставка за тези доставки ще се прилага за периода от 1 юли 2020 до 31 декември 2021 г. Намалението на приложимата ДДС ставка е временна мярка за справяне с неблагоприятните последици от епидемията COVID-19 с цел подпомагане на засегнатите сектори.

Обнародваните промени не засягат облагането на хотелиерските услуги и настаняването в подобни заведения, които ще продължат да се облагат с 9% ДДС, както досега.

Намалената ДДС ставка от 9% ще се прилага за следните групи доставки на стоки и услуги:

  • Ресторантьорски и кетъринг услуги - в тази група попадат ресторантьорските и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна.

Намалената ДДС ставка няма да се прилага за алкохолни напитки (бира, вино и спиртни напитки), включително и когато те са съпътстваща доставка.

  • Книги и учебници – в тази група попадат доставките на книги, включително учебници и други подобни, предоставени на физически носител и/или по електронен път.

Извън обхвата на намалената ДДС ставка ще останат рекламни публикации и такива с видео и/или аудио музикално съдържание.

  • Бебешки храни и хигиенни артикули - в тази група попадат храни, подходящи за бебета или малки деца и  бебешки пелени и други подобни хигиенни артикули, изрично упоменати в новото Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗДДС.

 Обнародваните промени предвиждат вносът и вътреобщностното придобиване на книгите и учебниците и бебешките храни и  хигиенни артикули също да са обект на облагане с намалената ДДС ставка от 9%.

За повече информация относно промените в ЗДДС от 01.07.2020г.:

Становище за прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет  процента,  съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2