0 / 5 (0 гласа)

При проблем с касовия апарат, първо се свързвате със нас като сервиз на Вашето фискално устройство. Ако е нужно да донесете касовия апарат до сервиза, е задъжително да носите Паспорта на устройството и Печат на фирмата.

Има различни причини за неизправност на фискалното устройство: на екрана се появява някаква грешка, апарата не може да се включи или е блокирал, ако касовият апарат е свързан със СУПТО и има проблем със софтуера и т.н.Трябва да обърнете внимание какво точно изписва като грешка, това е от голямо значение за нас.

В обекта, трябва да имате кочан с ръчни касови бележки, за да може когато с апарата има някакъв проблем, да издавате ръчни касови бележки.

След възстановяване работата на касовият апарат, оборота от ръчните бележки се вкарва в апарата, като се пуска един общ касов бон, съдържащ сумирания оборот от продажбите по видове групи, като в някои случаи веднага след този фискален бон се пуска и дневен финансов отчет с нулиране.

По същият начин се вкарва и оборотът в касовият апарат, когато има Нулиране на паметта на устройството, при което оборотът натрупан от последния Дневен финансов отчет до момента е изчезнал от касовият апарат. В този случай оборотът се изважда от КЛЕН-а на касовият апарат.

При необходимост се свържете с нас на посочените телефони, професионалният ни екип ще ви окаже помощ!