МОБИЛНИ

Цени с ДДС и с включени всички услуги:

  • Регистрация в НАП
  • Фискализация
  • Договор за сервизно обслужване - 12месеца
  • Абонамент към мобилен оператор за SIM картата - 12месеца

Мобилни касови апарати Daisy Compact S-KL, Zit B20 KL, Daisy Expert SX-KL, Daisy Expert 01-KL, Tremol ZS-KL, Datecs DP-50 KL  в съответствие със законовите изисквания на Наредба H-18 и наложени на пазара.

Одобрени по новите изисквания на Наредба H-18 от 2018г.