0 / 5 (0 гласа)

   Ново свидетелство за регистрация на фискално устройство се издава в следните случай:
   - При загубване или унищожаване на старото свидетелство
   - При изчерпване на свободните позиции, предвидени за вписвани на сервизни фирми
   - При промяна на данните на фирмата (име, адрес, МОЛ)