0 / 5 (0 гласа)

Дали трябва да продължим да използваме касови книги за дневните отчети на касовите апарати и фискални устройства. Въпрос, който задават всички наши клиенти, които използват касов апарат или фискален принтер. В последните промени на наредба Н-18 е заловено, да не се използва книга за дневните отчети, но тогава, когато, касовите апарати и фискалните принтери, бъдат актуализирани до версии, които сами ще извършват дневен финасвов отчет. Тъй като в момента няма такива фискални устройства, използването на касова книга за дневни отчети, все още е задължително. Актоализацията на всички фискални устройтва, дрябва да се извърши най-късно до 30 март 2020г. - по наредба Н-18.