Фирма ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС предлага на своите клиенти издаване на свидетелство за регистрация на касов апарат или фискален принтер и регистрация в ТД на НАП.

При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на касов апарат или фискален принтер, управителя на фирмата (или упълномощено от него лице) е длъжен в срок от три (3) работни дни от настъпване на събитието да уведоми обслужващата го сервизна фирма за издаване на ново свидетелство.

Управителят на фирмата (или упълномощено от него лице) е длъжен да представи ново свидетелство за регистрация на касов апарат или фискален принтер.
 
Всички документи се издават в специализираните ни сервизи и магазини за касови апарати в гр.Пловдив, гр.Бургас, гр.Раковски и гр.Девин.

  

   гр.Пловдив:                                                                         гр.София:

   - бул.Руски 77    тел.:032 65 39 34                                      -ул.Гладстон 32  тел.:0887 01 43 20    

   - бул.Източен 46 тел.:032 62 22 25                

                                                                                           

   гр.Бургас:                                                                             гр. Девин:
   - бул.Булаир 20А тел.:056 95 03 02                                     - ул.Велико Търново 8 тел.:0882 39 09 36

 

   гр.Раковски:
   - ул.Христо Ботев 42 тел.:0885 03 27 20