Фирма ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС предлага на своите клиенти издаване на дубликат на паспорт на касов апарат или фискален принтер.

При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на фискалното устройство управителя на фирмата (или упълномощено от него лице) е длъжно в 3-дневен срок да уведоми обслужващата го сервизна фирма.

Дубликат на паспорт на касов апарат или фискален принтер се издава от производителя или вносителя по искане на управителя на фирмата (или упълномощено от него лице) след представяне на заверено от него уводемление за издаване на дубликат на паспорт. 

 

Всички документи се издават в специализираните ни сервизи и магазини за касови апарати в гр.Пловдив, гр.Бургас, гр.Раковски и гр.Девин.

  

   гр.Пловдив:                                                                         гр.София:

   - бул.Руски 77    тел.:032 65 39 34                                      -ул.Гладстон 32  тел.:0887 01 43 20    

   - бул.Източен 46 тел.:032 62 22 25                

                                                                                           

   гр.Бургас:                                                                             гр. Девин:
   - бул.Булаир 20А тел.:056 95 03 02                                     - ул.Велико Търново 8 тел.:0882 39 09 36

 

   гр.Раковски:
   - ул.Христо Ботев 42 тел.:0885 03 27 20