Фирма ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС предлага на своите клиенти бракуване на касов апарат или фискален принтер.

Бракуването на касов апарат или фискален принтер се извършва по инициатива на управителя на фирмата (или упълномощено от него лице), при което се демонтира фискалната памет на фискалното устройство и то не може да бъде използвано. За дата на бракуване на ФУ се счита датата на дерегистрацията в ТД на НАП.

При демонтаж на фискална памет е необходимо от фискалното устройство да бъде отпечатан отчет от фискална памет за периода от датата на въвеждане в експлоатация до датата на съставяне на протокол за демонтаж. Изготвят се 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет, в които е отразена причината за демонтиране на фискалната памет.

 Необходими документи за заверяване на протоколите за демонтаж в ТД на НАП:

 • 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет
 • Касов бон с отчет от ФП за периода на експлоатация
 • Паспорт на фискалното устройство
 • Договор за техническо обслужване
 • Свидетелство за регистрация на касов апарат или фискален принтер
 • Печат на фирмата


Бракуването на фискалната памет се извършва в специализираните ни сервизи и магазини за фискални принтери и касови апарати в гр.Пловдив, гр.Бургас, и гр.Девин.