0 / 5 (0 гласа)

От публикувания в сайта на Министерството на финансите проект на Наредба Н-18 става ясно,че срокът, в който регистрираните по ДДС търговци трябва да сменят или актуализират своите касови апарати, се удължава с 3 месеца до 31.03.2019г. За нерегистрираните по ДДС срокът остава непроменен - 30.06.2019г.,и до края на следващата година за ползващите интегрирани автоматизирани системи за продажби.

Подмяната се прави с цел фискалните устройства да започнат да подават в реално време  към НАП информация за всяка издадена касова бележка.Потребителите ще могат да получат информация като проверят, чрез сканиране със смартфон или др.на отпечатания върху бележката уникален QR код , дали продажбата е вписана в НАП.

Промяната засяга всички фирми в страната,които ползват касови апарати,софтуер за управление на продажби,интегрирани автоматизирани системи за продажби.