Касова книга за фискални устройства

 

В КНИГА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ се съхраняват дневните, месечните и годишните отчети на фискалното устройство, данните за което са записани на първата страница. За всяка календарна година се използва нова КНИГА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. За всяка дата има страница, върху която се съхранява дневният отчет от фискалното устройство.

КНИГАТА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ не се заверява в ТД на НАП. Трябва да бъде прошнурована.

 

На първа страница на КНИГА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ се записват данните:

 • на фирмата - име, адрес, булстат
 • на търговския обект - име, тип, адрес
 • на фискалното устройство - марка, модел, номер на ФУ, номер на ФП, дата ичас на въвеждане в експлоатация
 • на кочан касови бележки - начален и краен номер

ПРИ ПРОМЯНА НА АДРЕС НА ОБЕКТ СЕ ЗАПИСВА НОВИЯТ АДРЕС И ДАТА НА ПРОМЯНАТА. Задължително се уведомява ТД на НАП по месторегистрация на фирмата.

Свързани продукти